Viena iš pastaraisiais metais labiausiai aptariamų vadovavimo ir organizacijos raidos tendencijų žinoma kaip besimokanti organizacija. Daugeliui organizacijų tenka dažnai keisti strategiją, todėl jų vadovams bei darbuotojams reikia būti lankstiems ir pasirengusiems permainoms. Tai reiškia ne tik pasikeitusį požiūrį į veiklą ir į vadovo vaidmenį, bet ir asmeninį tobulėjimą, naujų įgūdžių įgijimą.

Mes siūlome vadovams ir personalui naudingas vadybos mokymo programas, kurios padės:

•  darbuotojus įtraukti į įmonės tobulinimosi procesą,

•  ugdyti jų lojalumą ir kompetencijas,

•  skatinti kolektyvo atvirumą ir bendradarbiavimą,

•  didinti įmonės konkurencinį pranašumą.

:: Kontaktai ::

UAB konsultacinė įmonė “Sėnoja”

Aguonų g. 5, LT – 03213 Vilnius

Telefonas: (85) 2125320 Faksas: (85) 2125342 Elektroninis paštas: projektai@senoja.lt